Co se děje v Černovicích?

Ani stromy nežijí věčně

Smutný obrázek se naskytl obyvatelům Spodního sídliště ve čtvrtek 17. září. Před Šenkem na Spodním sídlišti bylo provedeno nevyhnutelné kácení vzrostlých smrků. Každý strom ve městě má svou hodnotu, dává stín a vytváří atmosféru místa. Ale ani stromy nežijí donekonečna. V rámci projektu Revitalizace Spodního sídliště bylo cílem zachovat maximum zeleně. Smrky byly podrobeny tahovým […]

Školní zahrady se změní

Zahájili jsme obměnu zahrad v našich školských zařízení . První změny už proběhly v MŠ Štolcova 21. Modelace kopce s vybudováním tunelu k prolézání, kontejnerové zahrádky a další novinky dětem nabízí mnoho vyžití. Děti tak mohou v podnětném prostředí prozkoumat zahradu jako živou učebnici. Další přírodní zahrady se budou realizovat v MŠ Kneslova a ZŠ […]

Radní plánují nové hřiště ve vnitrobloku Zvěřinova

Vnitroblok tvořený ulicemi Zvěřinova, Klíčova a Tržní se dočká nového dětského hřiště. Radní na svém 49. zasedání schválili vyhlášení veřejné zakázky, jejímž cílem je dodávka a instalace herních prvků. Hlavním kritériem pro dodávku bude estetická, funkční a materiálová kvalita jednotlivých návrhů. Podrobné informace o zakázce je možné nalézt na profilu zadavatele.

Jak přes kruháč do školy?

Od prvního září bude na stavbě okružní křižovatky Charbulova zřízen dočasný přechod od zdi Psychiatrické nemocnice do ulice Řehořova. Městské části se podařilo vyjednat změnu dopravního značení, která usnadní komplikovaný pohyb v okolí kruhového objezdu. Především pak umožní dětem bezpečnou cestu do školy na ulici Řehořově. V prvních dnech máme přislíben i dozor Policie ČR.Vedení […]

Premiéra letního kina ve vydařila

Do sportovního areálu NaVrchu se na tři prázdninové večery nastěhovalo letní kino. Návštěvníci mohli zhlédnout úspěšný český film Vlastníci, radikální dokument V síti a komedii Přes prsty. Promítání snímku V síti doprovodil i krátký video úvod, který našemu kinu zaslal režisér Vít Klusák. Průměrná účast kolem 100 diváků na každém promítání ukázala, že Černovice letní […]

Sdílená kola dorazila do Černovic

Nově umístěná sdílená kola se před prázdninami objevila na několika místech v Černovicích. Jedná se o projekt z úrovně města Brna, které na základě Plánu mobility uskutečňuje řadu opatření směřujících ke zlepšení kvality života ve městě. Jako většinu novinek, i fungování sdílených kol v ulicích je třeba vyladit. V Černovicích představuje problém především stání před […]

Audit Family Friendly Community – co se povedlo?

Na jaře roku 2019 jsme vás informovali, že se naše městská část zapojila do projektu Jihomoravského kraje s názvem Audit Family Friendly Community (obec přátelská rodině). V rámci tohoto projektu proběhl mezi občany průzkum – dotazníkové šetření. Každý dostal příležitost vyjádřit svůj podnět či přání týkající se zlepšení života v Černovicích. Zastupitelstvo městské části v […]

Černovické letní kino promítá Vlastníky

Ve čtvrtek 23. července bude možnost shlédnout film oceněný několika Českými lvy přímo v Černovicích. Letní kino začne v 21:30 v areálu NaVrchu – Kneslova 1a.

Hurá na prázdniny a Černovická letní show

Konec školního roku jsme náležitě oslavili i přes nepřízeň počasí. Spousta dětí a rodičů si 26. června přišla užít zábavné odpoledne a večer. Dětem jsme připravili akci ve stylu vesmíru, mimozemšťanů a jiných prapodivných potvůrek. Během celého odpoledne si děti vyzkoušely 10 soutěžních disciplín a zajímavé sporty. Nechyběla dětská diskotéka, bubliny a kreativní stánek. A […]

Akce v Černovicích

Velký dětský bazárek

Brno-Černovice
8 tis.
přibližný počet obyvatel

rok 1304
nejstarší zmínka