Co se děje v Černovicích?

Zvěřinovu čeká nové hřiště a snad i méně nepořádku

Dětské hřiště ve vnitrobloku Zvěřinova bylo delší dobu ve špatném stavu. V září bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku nových prvků vybavení hřiště. Aby bylo možné upřednostnit kvalitu, nejednalo se o klasickou soutěž, ve které vítězí nejnižší cena. Nejdříve byla určena cena zakázky ve výši 400 000 Kč včetně DPH a prvky, které hřiště musí […]

Urbanistická studie zpracuje vize rozvoje Černovic

Městská část Brno-Černovice se potýká s řadou problémů v územním rozvoji. Jsou dané historicky a přispěl k nim i stávající územní plán, který vymezuje značnou část Černovic jako plochu čistého bydlení, ve kterém chybí občanská vybavenost. Nový územní plán, který by měl platit od roku 2023, přinese nové možnosti výstavby. Proto je dobré být připraven […]

Ani stromy nežijí věčně

Smutný obrázek se naskytl obyvatelům Spodního sídliště ve čtvrtek 17. září. Před Šenkem na Spodním sídlišti bylo provedeno nevyhnutelné kácení vzrostlých smrků. Každý strom ve městě má svou hodnotu, dává stín a vytváří atmosféru místa. Ale ani stromy nežijí donekonečna. V rámci projektu Revitalizace Spodního sídliště bylo cílem zachovat maximum zeleně. Smrky byly podrobeny tahovým […]

Školní zahrady se změní

Zahájili jsme obměnu zahrad v našich školských zařízení . První změny už proběhly v MŠ Štolcova 21. Modelace kopce s vybudováním tunelu k prolézání, kontejnerové zahrádky a další novinky dětem nabízí mnoho vyžití. Děti tak mohou v podnětném prostředí prozkoumat zahradu jako živou učebnici. Další přírodní zahrady se budou realizovat v MŠ Kneslova a ZŠ […]

Radní plánují nové hřiště ve vnitrobloku Zvěřinova

Vnitroblok tvořený ulicemi Zvěřinova, Klíčova a Tržní se dočká nového dětského hřiště. Radní na svém 49. zasedání schválili vyhlášení veřejné zakázky, jejímž cílem je dodávka a instalace herních prvků. Hlavním kritériem pro dodávku bude estetická, funkční a materiálová kvalita jednotlivých návrhů. Podrobné informace o zakázce je možné nalézt na profilu zadavatele.

Jak přes kruháč do školy?

Od prvního září bude na stavbě okružní křižovatky Charbulova zřízen dočasný přechod od zdi Psychiatrické nemocnice do ulice Řehořova. Městské části se podařilo vyjednat změnu dopravního značení, která usnadní komplikovaný pohyb v okolí kruhového objezdu. Především pak umožní dětem bezpečnou cestu do školy na ulici Řehořově. V prvních dnech máme přislíben i dozor Policie ČR.Vedení […]

Premiéra letního kina ve vydařila

Do sportovního areálu NaVrchu se na tři prázdninové večery nastěhovalo letní kino. Návštěvníci mohli zhlédnout úspěšný český film Vlastníci, radikální dokument V síti a komedii Přes prsty. Promítání snímku V síti doprovodil i krátký video úvod, který našemu kinu zaslal režisér Vít Klusák. Průměrná účast kolem 100 diváků na každém promítání ukázala, že Černovice letní […]

Sdílená kola dorazila do Černovic

Nově umístěná sdílená kola se před prázdninami objevila na několika místech v Černovicích. Jedná se o projekt z úrovně města Brna, které na základě Plánu mobility uskutečňuje řadu opatření směřujících ke zlepšení kvality života ve městě. Jako většinu novinek, i fungování sdílených kol v ulicích je třeba vyladit. V Černovicích představuje problém především stání před […]

Audit Family Friendly Community – co se povedlo?

Na jaře roku 2019 jsme vás informovali, že se naše městská část zapojila do projektu Jihomoravského kraje s názvem Audit Family Friendly Community (obec přátelská rodině). V rámci tohoto projektu proběhl mezi občany průzkum – dotazníkové šetření. Každý dostal příležitost vyjádřit svůj podnět či přání týkající se zlepšení života v Černovicích. Zastupitelstvo městské části v […]

Brno-Černovice
8 tis.
přibližný počet obyvatel

rok 1304
nejstarší zmínka