Územní rozvoj a výstavba

Černovice připomínkuji územní plán

Zastupitelé městské části na svém červnovém zasedání odsouhlasili připomínky k návrhu nového brněnského územního plánu. Městská část navrhuje doplnit veřejná prostranství, která z návrhu vypadla, a připomínkuje jednotlivé rozvojové plochy. V oblasti Kamének opakuje již dříve schválené argumenty, především potřebu etapizace, dopravního napojení a snížení počtu obyvatel. Pro rozsáhlou plochu na Černovické terasy bude starosta městské části iniciovat vznik samostatné pracovní skupiny, která by připravila koncept rozvoje území přijatelný pro většinu zainteresovaných. Kompletní znění schválených připomínek najdete v tomto souboru:

Kaménky: Odpovědi na vaše otázky

Desítky dotazů zazněly na poslední veřejné debatě o výstavbě Na Kaménkách. Požádali jsme kompetentní osoby a orgány magistrátu města Brna o odpovědi, které najdete na speciální stránce věnované této lokalitě.
Městská část Černovice se důkladně připravuje na projednávání změny územního plánu. Na zmíněné webové stránce tak nyní najdete i návrh našich požadavků, který bude projednáván v orgánech městské části.