Formuláře

Krizové situace v rodinách s dětmi

Místní poplatek z pobytu

 • Přihláška k registraci platby místního poplatku z pobytu
 • Poplatkové hlášení
 • Místní poplatek ze psů

 • Přihlášení k místnímu poplatku ze psů
 • Odhlášení psa z evidence
 • Návrh na projednání přestupku

 • Návrh na projednání přestupku proti občanskému soužití
 • Návrh na projednání přestupku
 • Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

 • Ohlášení odstranění
 • Ohlášení stavby

 • Ohlášení stavby
 • Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou

  Oznámení o užívání stavby

 • Oznámení o užívání stavby
 • Oznámení o užívání veřejného prostranství

  Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

 • oznameni_stavebniho_zameru_s_certifikatem_autorizovaneho_inspektora
 • Oznámení změny počtu osob v bytě

  Oznámení změny v užívání

 • Oznámení změny v užívání stavby
 • Pořádání sportovních a kulturních podniků

  Přechod nájmu

 • Oznámení o přechodu nájmu bytu
 • Oznámení o změně užívání bytu v důsledku smrti nájemce
 • Žádost o vyslovení souhlasu s přechodem nájmu bytu
 • Sdělované informace k přechodu nájmu bytu
 • Sociální a výchovné problémy nezletilých (do 15 let, mladistvých do 18 let)