Krizové situace v rodinách s dětmi

Předpisy, podle kterých se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

bez poplatků

Kontaktní osoba

Mgr. Nicol Mecerodová (Úsek tajemníka a sekretariát starosty)

  • 548 129 851