Sociální a výchovné problémy nezletilých (do 15 let, mladistvých do 18 let)

Předpisy, podle kterých se postupuje

  • Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, občansko soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

 Věra Havlíčková DiS. (Úsek tajemníka a sekretariát starosty)

  • 548 129 851