Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Formulář:

 • Žádost o povolení kácení dřevin
 • Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin
 • Podrobný popis

  Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat: a) jméno a adresu žadatele b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les c) specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí e) zdůvodnění žádosti Podle kterého právního předpisu se postupuje Kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení tohoto zákona v platném znění.

  Kontaktní osoba

  Ing. Miroslava Kučerová PhD. (Odbor dopravy, majetku a životního prostředí)

  • 548 129 836