Žádost o pronájem bytu

Žádost o podnájem bytu lze podat z různých důvodu.

Formulář:

 • Sdělované informace k žádosti o pronájem bytu
 • Prodloužení-žádosti-o-pronájem-bytu
 • Přihláška - žádost o přidělení bytu
 • Přihláška žádost o přidělení bytu zatíženého pohledávkou
 • Podrobný popis

  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žádost o obecní byt si může podat kterýkoliv zletilý občan žijící na území ČR, nesmí vlastnit on ani jeho manželka bytový či rodinný dům, byt anebo není nájemcem bytu na dobu neurčitou. Žádost může podat i ten,kdo je nájemcem obecního bytu , který je vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele ( manžel/ky/, nezletilých dětí ) nevyhovující a nabídne jeho uvolnění. Dále si může požádat o obecní byt občan, který pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců.
  Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Žádosti projednává Bytová komise. Komise postupuje v souladu s Pravidly pronájmu bytů a Schválenými kritérii pro výběr žadatelů o byt v Brně-Černovicích.
  Podle kterého právního předpisu se postupuje Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna Pravidla pronájmu bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

  Kontaktní osoba

   Iveta Růžičková (Odbor finanční a vnitřních věcí)

  • 548 129 813