Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

Souhlas k rozšíření nájemní smlouvy k bytu v domě svěřeném městské části Brno – Černovice vydává městská část Brno – Černovice. O rozšíření nájemní smlouvy může nájemce žádat pouze z případě, že dům, v kterém je nájemcem bytu je doporučen do privatizace a již obdržel nabídku MMB k odprodeji domu.

Formulář:

  • rozsireni_najemni_smlouvy
  • Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

    K žádosti o rozšíření nájemní smlouvy je nutno předložit: – vyplněná a žadatelem podepsaná žádost o rozšíření nájemní smlouvy – potvrzení počtu osob nahlášených v bytě a bezdlužnosti bytovou kanceláří – občaský průkaz žadatele i osoby, o kterou má být nájem rozšířen – nabídka MMB k odprodeji domu – doklad o přidělení bytu (dohoda o užívání bytu, nájemní smlouva), nebo jiný doklad opravňující k užívání bytu – výpis z evidenčního listu nájemce bytu

    Kontaktní osoba

     Yvetta Svobodová (Bytový odbor)

    • 548 129 842