Sad Turgeněvova – Brno-Černovice

Sad Turgeněvova

  • Stav:
  • Termín realizace: 16.03.2020-30.11.2020
  • Celkové náklady: 0 Kč
  • Dotace: 0 Kč
  • Podíl MČ: 0 Kč

Podrobný popis

Proč potřebujeme ovocný sad? Lokalita nad ulicí Turgeněvovou je dlouhodobě intenzivně zemědělsky obhospodařovaná. To má negativní vliv na klima přilehlých výškových a prašnost. Půdní blok je neprostupný, případně se vyskytující zeleň je druhově chudá a neposkytuje žádné možnosti ani pro krátkodobou rekreaci obyvatel přilehlých ulic. Tyto možnosti se ještě zhoršily po výstavbě bytové domu, který nahradil poslední zbytky zeleně. Navrhovaná plocha bude mít přírodě blízký charakter, bude udržovaná extenzívně a bude mít přínos i pro zadržování vody a pro biodiverzitu.
Jaké stromy budou vysazeny? Výsadba stromů byla diskutována na několika setkáních s veřejností. Navrženy tak, že se neočekává sklízení případné úrody ovocných stromů, naopak jsou výsadby určeny k tomu, aby poskytovaly užitek ptákům či hmyzu a nabízely také stín či umožňoval zadržování vlhkosti. Je navržena výsadba sazenic s kmenem minimálně 1,7 metrů. Druhová skladba: oskeruše, třešeň, ořešák, morušovník, mandloň, dub, lípa, javor Keře: mišpule, aronie, hloh, klokoč, maliník, rybíz, trnka, angrešt, líska, ptačí zob, růže šípková