Brno-Černovice

Projekty

Revitalizace II. části lesoparku

V rámci projektu proběhne bude vysazeno 55 dřevin a 200 sazenic trvalek a budou založeny nové mlatové cesty. Vzniknou zde také luční trávníky a keře, které významně posílí biodiverzitu.

Revitalizace parku Řehořova

Park u kruhového objezdu na ulici Řehořova je přirozeným centrem Černovic. Cílem revitalizace je vytvořit příjemné místo, které bude sloužit občanům městské části i návštěvníkům.

Sad Turgeněvova

Na části pole nad sídlištěm Turgeněvova vyrostou oskeruše, třešně nebo mandloně. Cílem je přinést trochu více přírody a zeleně do lokality zaklesnuté mezi železnici a frekventované silnice.